Mơ thấy bạn thân đánh con gì để trúng lớn?

Mơ thấy bạn thân đánh con gì để trúng lớn?